5 redenen om in te zetten op meer vrouwen in leidinggevende posities

8 maart 2021

5 redenen om in te zetten op meer vrouwen in leidinggevende posities

8 maart 2021. Internationale vrouwendag. Dé dag dus om te schrijven over vrouwen in de (top van de) groene sector. Het is bewezen dat meer vrouwen in de top bijdraagt aan verbetering van productiviteit, omzet en winst. Niet omdat ze beter zijn dan mannen, maar wel omdat vrouwen anders zijn, kijken en handelen dan mannen. Meer vrouwen betekent dus meer perspectieven, meer diversiteit. Meer kans ook om de dingen goed te doen. Daarvan profiteert de sector, inclusief de mannen en vrouwen die ons hebben gebracht waar we nu zijn. Win-win dus! 

5 Belangrijke redenen voor een gelijke(r) man-vrouw verdeling in leidinggevende posities

  1. Meer omzet, meer winst. Een gelijke man / vrouw zorgt voor een betere werksfeer. Dat leidt tot hogere productiviteit, meer omzet en meer winst. 
  2. Beter en sneller inspelen op belangrijke signalen. Vrouwen vangen signalen van non-verbale communicatie beter op en kunnen daar dus sneller op inspelen.
  3. De collectieve intelligentie van je team groeit. Vrouwen scoren op het vlak van emotionele intelligentie vaak hoger dan hun mannelijke collega’s en dragen dat over op de groep. (Lees: meer innovatie, verstandiger besluiten, betere samenwerking)
  4. Organisatie blijven verbeteren. Vrouwen denken vaker op de lange termijn, mannen vaker op de korte termijn. We hebben beide nodig, maar vooral in onze sector waar duurzaamheid van groot belang is, mogen vrouwen dus niet ontbreken. Vrouwen in de leiding zorgen bovendien vaker voor continue verbetering van de organisatie.
  5. De allure van je organisatie groeit. Organisaties met meer vrouwen in de top worden hoger gewaardeerd door werknemers en zijn aantrekkelijker als (toekomstig) werkgever. En als je Allura een beetje kent, weet je dat wij daar heel blij van worden. 

De behoefte aan meer vrouwen in onze sector is niet nieuw. Zoals Dick Oosthoek schreef in zijn artikel over het aandeel van vrouwen in de tuinbouw de laatste 100 jaar, startte de promotie van vrouwen in de tuinbouw met de eerste tuinbouwschool voor meisjes in Rijswijk, die in 1907 werd opgericht door Jacoba Hingst. Dames van goede stand, die verantwoordelijk waren voor de huishouding en de voedselvoorziening, leerden hier hoe je tuinmannen moest aansturen.

Helaas heeft Jacoba’s initiatief nog niet geleid tot een evenwicht in mannelijke en vrouwelijke leiders in onze sector. In zijn artikel schrijft Dick Oosthoek dat het in de tuinbouw slechts 3% van de bedrijven een vrouw in de leiding heeft. Dat is aanzienlijk slechter dan het gemiddelde bij alle Nederlandse bedrijven (8%). Werk aan de winkel dus. 

Allura denkt dat onze sector duurzamer, plezieriger en winstgevender wordt als de verdeling man / vrouw op alle niveaus in bedrijven gelijkwaardiger wordt. Dat dat direct bijdraagt  aan de allure van onze sector is mooi meegenomen, want dat is precies waar wij elke dag ons bed voor uitkomen. Die groeiende allure wordt als eerste zichtbaar in het werkgeversimago van bedrijven. Dat wordt duidelijk uit het artikel BIJ DE BESTE ORGANISATIES WERKEN MEER VROUWEN, OOK IN DE TOP! op de website van LEF recruiters. 

Bij de beste werkgevers van Nederland wordt inmiddels 35% van de topposities bekleed door een vrouw. Dat is meer dan de Nederlandse streefwaarde van 30%, geweldig als je het vergelijkt bij het Nederlands gemiddelde van 8% en een ultieme droom als we ernaar kijken vanuit ons land- en tuinbouw perspectief met 3% vrouwelijke leiders. 

Zoals in het artikel van Lef te lezen is, heerst bij bedrijven met meer vrouwen in de top vaker een cultuur van vertrouwen, waarbij iedereen – ongeacht wie zij/hij is of wat hij/zij doet, de kans krijgt zichzelf te ontwikkelen én topfuncties uit te oefenen.

Een gelijke verdeling man / vrouw is dus een belangrijk uitgangspunt voor de organisaties in ons netwerk die bezig zijn met employer branding en vergroten van de werkgevers aantrekkelijkheid.

Wil je eens sparren over HOE je meer vrouwen aantrekt voor je organisatie die nu wellicht meer richting die 3% zit dan richting de 35%? Je mag ons altijd bellen! 

Vrouwen in de groene sector leren kennen

Een organisatie die nu al werkt aan het vergroten van het aandeel vrouwen in leidinggevende posities is TLC - The Ladies Circle. TLC moedigt vrouwelijk leiderschap aan door empowerment van vrouwen in de sierteelt. Dit netwerk van vrouwen in de sector helpt en inspireert elkaar. Tijdens kwartaalbijeenkomsten en een jaarlijks groot event, ieder met een eigen thema, komen vrouwen uit de sector met elkaar in contact, wisselen ervaringen uit en bieden elkaar hulp aan waar gewenst. Initiatiefnemers zijn Eva Dahlqvist (Van Dijk Flora), Flora Späth (Intratuin), Alice van Veen (Royal Lemkes), Anja van der Broek (Container Centralen), Emma Beardshaw (Dümmen Orange), Karin van der Eijk (VDE Plant) en Janny Meemelink (Concept Factory).

Eén helder, verbindend verhaal

Elk woord telt in je bedrijfsverhaal. En iedereen moet dat weten. Lees meer over onze belofte. 

Leerkrachten willen schooltuinieren

De Alliantie Schooltuinen wil dat elk kind op de basisschool kan schooltuinieren. Nu heeft minder dan de helft die kans.

Groen in het licht zetten, dat is de kunst

Een compliment voor Daan Roosegaarde, die met lichtrecepten zowel de mooie als de duurzame kant van de landbouw in het licht zet.