IKIGAI in organisaties

Q3 2019

IKIGAI model

Hoe helpt deze Japanse filosofie voor een lang, gelukkig en betekenisvol leven bij het formuleren van je bedrijfsmissie? 

Ikigai is een Japans woord dat niet direct kan worden vertaald in het Nederlands. Maar we kunnen de betekenis wel begrijpen. Het is een samentrekking van het Japanse woord voor leven, "ikiru" en  "kai", wat zoiets betekent als de realisatie van de dingen waarop je hoopt. De samenvoeging van beide komt neer op "De reden van bestaan", je doel of richting in het leven. 

Ikigai wordt steeds populairder, en dan vooral bij mensen die de filosofie inzetten om langer en gelukkiger te leven. Binnen de filosofie vallen richtlijnen voor voeding (eten tot je 80% vol zit), en matig intensief bewegen - bij voorkeur bij de dagelijkse bezigheden. En voor werk: waarde blijven toevoegen in de maatschappij, ook als je voorbij de pensioenleeftijd bent. Ook de sociale contacten zijn belangrijk, mensen zouden altijd onderdeel moeten zijn van sociale groepen, want wie eenzaam is kwijt weg. 

IKIGAI voor organisaties
Bij Allura gebruiken we het gedachtengoed van IKIGAI bij het formuleren van de missie en richting van bedrijven. Het is een leidraad om bewust na te denken over over de waarde die een organisatie heeft op de lange termijn. 

We gebruiken het IKIGAI model, dat bestaat uit 4 cirkels die elkaar overlappen. De 4 cirkels staan voor 4 perspectieven op het leven, of op 'de zaak'. 

De afbeelding bovenaan de pagina laat de 4 cirkels zien.

Waar we van houden 
De bovenste cirkel vraagt naar de dingen waar we blij van worden. Wat we leuk vinden om te doen en waar we graag mee bezig zijn. Als organisatie dus, de optelling van alle mensen en processen in het bedrijf.

Waar we goed in zijn
De linkse cirkel vraagt naar de talenten van mensen of de sterke kanten van een organisatie. Welke processen zijn uniek in de markt? Waar wordt een organisatie gezien als leidend? Dat zijn de vragen die hier worden beantwoord. 

Waar we voor worden betaald
De onderste cirkel vraagt naar onze business. Wat is de driver voor omzetgroei? Richten we ons op kilos per hectare, gaat het over Prijs per kilo? En wat is de waarde die klanten zien en waarvoor ze willen betalen? Hier spelen ook de waarde van merken, de vertrouwensrelatie en het bedrijfsimago een rol. 

Overeenkomsten met Jim Collins' Hedgehog
Deze drie cirkels hebben grote overeenkomsten met wat Jim Collins in zijn boek 'Good to Great' de drie cirkels van het egelconcept noemt. 

Wat de wereld nodig heeft
De rechtse cirkel gaat verder dan het egelconcept van Collins. Hier kijken we naar onze visie op wat de wereld nodig heeft. Grote thema's als voedselzekerheid, voedselveiligheid, verzilting, klimaatverandering, bevolkingsgroei spelen hier een belangrijke rol, maar bepalen niet. Het is het bedrijf zelf dat een visie ontwikkelt op de eigen bijdrage aan uitdagingen. 

Overlappende delen
De missie zit in het IKIGAI tussen het 'houden van' en 'dat wat de wereld nodig heeft'. De passie vind je in de overlap van het 'houden van' en 'waar je goed in bent'. Het beroep van mensen (of de professionaliteit in organisaties) vind je door dat waar je goed in bent te combineren met waar je voor wordt betaald. En tot slot vind je op het overlap van dat waar je voor betaald wordt en dat wat de wereld (of de markt) nodig heeft de roeping van mens en de waarde van organisaties. 

IKIGAI
Het allesoverlappende midden is het IKIGAI. Wanneer het IKIGAI goed wordt omschreven, is het gebaseerd op de kwaliteiten (waar je goed in bent) van een bedrijf. Dan is het iets waar de mensen in het bedrijf voor warm lopen, waar ze van houden. Dan past dat bij uitdagingen in de markt en levert het ook nog wat op. Op deze manier toetsen we de missie van het bedrijf wanneer we deze hebben omschreven, en op deze manier ontrafelen we hem, zodat we een start hebben voor strategie, voor het ontwikkelen van plannen.

Het IKIGAI helpt ons om na te denken over de juiste vragen. Om ons bewust te worden van wat een organisatie uniek maakt en waar we samen voor kunnen en willen gaan. Als we dat hele proces doorlopen hebben is het tijd voor actie, gericht op winst voor iedereen: Bedrijf, medewerkers, de markt en de wereld om ons heen. 

Allura Vision Growers gebruikt het IKIGAI om zelf gericht vragen te formuleren voor organisaties en biedt workshops aan om met eigen medewerkers of met een groep van belangstellenden na te denken over de richting, missie, purpose of IKIGAI van een bedrijf. 

Eén helder, verbindend verhaal

Elk woord telt in je bedrijfsverhaal. En iedereen moet dat weten. Lees meer over onze belofte. 

Leerkrachten willen schooltuinieren

De Alliantie Schooltuinen wil dat elk kind op de basisschool kan schooltuinieren. Nu heeft minder dan de helft die kans.

Groen in het licht zetten, dat is de kunst

Een compliment voor Daan Roosegaarde, die met lichtrecepten zowel de mooie als de duurzame kant van de landbouw in het licht zet.