Kernwaarden formuleren stap 1: De Mens in de waarden

29 januari 2021

"Het is niet moeilijk om beslissingen te maken wanneer je weet wat je waarden zijn."

Deze uitspraak is van Roy E. Disney, een van de telgen uit de bekende familie. Wij zijn het met ‘m eens. Hoog tijd dus om jullie kernwaarden te leren kennen en daar dan de vruchten van te plukken.  

In een korte serie blogs geven we handvatten om in 3 stappen de kernwaarden te formuleren van jouw organisatie. Zo zullen jij én alle medewerkers makkelijker beslissingen nemen die leiden tot een beter resultaat.

In dit blog stap 1: De Mens(en) in je kernwaarden.   

Kerwaarden maken duidelijk wat jou onderscheidt

Kernwaarden zijn voor een bedrijf zoiets als het karakter van een persoon. Ze beïnvloeden je gedrag, je beslissingen en processen. Ze zijn wat jouw bedrijf en bedrijfscultuur onderscheidt van alle andere. Door je bewust te zijn van je kernwaarden, word je je dus beter bewust van wat jouw bedrijf uniek maakt. Wanneer je dat scherp hebt, neem je de juiste mensen aan, weet je welke klant wel óf niet bij je past, en welke strategische keuzes je moet maken. 

Steve Jobs over waarden en marketing

In het onderstaande filmpje introduceert Steve Jobs de campagne ‘Think Different’ Die is geïnspireerd door grote voorbeelden. Martin Luther King, Ghandi en andere grootheden. Mensen die de wereld veranderden. Het is een bekende campagne die Apple terugbracht bij de kern. Er wordt niet gerept over computers. Er wordt alleen maar gecommuniceerd over wie Apple inspireren. Want, zoals Steve Jobs in dit filmpje zegt: "Als deze mensen hadden gewerkt met een computer, dan was dat zeker een Mac geweest." 

Stap 1: De Mens in je kernwaarden

In een onderneming is de oprichter de eerste bepaler van de kernwaarden. Zijn of haar persoonlijkheid en de mensen of dingen die hem of haar inspireren zijn altijd terug te vinden in het bedrijf. Richt je dus een nieuw bedrijf op? Door vanaf het eerste moment te definiëren volgens welke waarden jij wilt werken, én welke waarde je levert, creëer je bij jezelf en bij je medewerkers duidelijkheid om jouw beslissingen richting geven.

Daarbij kun je je laten inspireren door mensen die je bewondert. Je zoekt de zaken die je zo belangrijk vindt dat je er nooit aan zult tornen. Dit zijn geen ingewikkelde dingen. Door ze onder woorden te brengen kunnen anderen - je medewerkers - ze zich eigen maken en houd je jezelf scherp. Zo werk je bewust en gericht.

Gespreksstarter: Kernwaarden lijst

Als je niet alleen bent in je bedrijf, moet je in gesprek met de anderen die een stem hebben. Om dat gesprek over kernwaarden te starten hebben we een overzicht gemaakt van mogelijke kernwaarden. Gebruik de lijst - of een deel ervan, want hij is lang - als gespreksstarter. Streep af, selecteer en vooral: Leg uit. Je zult erachter komen dat jij een waarde anders interpreteert dan je collega. Welke staan voor jou bovenaan? Naar het overzicht van kernwaarden.

Voorbeeld: Allura kernwaarden

De kernwaarden van Allura vind je hier: https://www.alluravision.com/over-ons/kernwaarden/. Toen Marleen en Lianne begonnen hebben we deze waarden geformuleerd, om ze te laten terugkomen in alles wat we doen. Wij vinden het belangrijk dat alles wat we doen een persoonlijke touch heeft, net een beetje anders is dan anderen dat doen. Daar zit een verrassings element in en veel creativiteit. Dat vinden we leuk en we denken dat dat ook leuker is voor klanten. We kunnen dat alleen maar doen als we projecten doen waar we écht voor warmlopen. Door onszelf én elkaar te bevragen en challengen, zorgen we ervoor dat we niet gaan ‘zwalken’ door projecten aan te nemen die niet goed passen bij wie we willen zijn of wie we willen helpen. Een uitwerking van een actie met een persoonlijke touch waar wij zelf erg voor warmliepen was ons Sinterklaas cadeau van 2020. Een gedicht, een cadeau met impact en een bijzondere samenwerking met een goed doel maakten dit een actie naar ons hart. 

Allura methode: Op zoek naar waarden door te praten over gevoel van mensen

Bij bestaande, goed lopende bedrijven zijn de kernwaarden altijd al aanwezig en zichtbaar in het gedrag van medewerkers. Wij helpen bij het identificeren en formuleren ervan. Als de oprichter nog beschikbaar is, vragen we hem of haar naar de motivatie en ideeën die rond de oprichting leefden. De oprichter heeft vaak onbewust zijn persoonlijke waarden ingebracht.

Waarden ontdekken in gesprekken met medewerkers
Ook als de oprichter niet (meer) beschikbaar is, kun je kernwaarden goed boven tafel krijgen. Door medewerkers te vragen naar gedrag en gevoel. Wij spreken in zo'n proces graag met een diverse groep medewerkers, om het hele bedrijf in zicht te krijgen. We stellen vragen om zicht te krijgen op gevoel en gedrag. Vooral wanneer medewerkers vertellen over momenten, projecten of resultaten waar ze heel trots op zijn en die vertegenwoordigen dan alleen 'geld verdienen' krijg je zicht op de waarden. Dat geldt net zo goed voor momenten dat er iets schuurt, waar medewerkers zich schamen voor hun bedrijf of waar frustratie zichtbaar wordt. Dat heeft meestal te maken met waarden die wel worden uitgesproken, maar niet worden geleeft. 

Vragen om tot de kern(waarden) te komen

Wil je zelf aan de slag? Vraag dan een diverse groep mensen vanuit verschillende afdelingen om de volgende vragen te beantwoorden om een eerste zicht te krijgen op de kernwaarden van jouw organisatie. Tip: Als je elk antwoord laat volgen door een 'waarom', 'vertel 'ns verder' of 'hoezo'? Kom je dieper en dichterbij de kern. 

  • Wie heeft veel invloed in het bedrijf?
  • Hoe wordt die invloed zichtbaar?
  • Welke (externe) bedrijven of personen gelden als voorbeeld of inspiratiebron binnen jullie bedrijf? 
  • Waar ben je trots op? Denk aan prestaties, processen, manier van werken, etc.
  • Waar zie jij kansen voor jouw bedrijf om verder te verbeteren?
  • Wil je vertellen over een crisissituatie en hoe jullie toen gehandeld hebben?
  • Welke successen hebben jullie behaald? Wanneer wordt iets gezien als succes?
  • Wat mis je binnen het bedrijf?
  • Wat maakt jullie bedrijf anders dan andere bedrijven?
  • Wat vertel je over jullie bedrijf op een feestje?

De gedeelde waarden worden zichtbaar wanneer je deze vragen – en verdiepende vragen in het gesprek – aan voldoende mensen binnen het bedrijf stelt. Dan wordt een rode draad zichtbaar en gedeelde ervaringen en ideeën. En let op! Als je deze vragen met elkaar gaat bespreken, ontstaan er vaak bijzondere gesprekken, die tijd verdienen. Enjoy! 

Heb je stap 1 goed in beeld? In stap twee gaan we formuleren, schrijven, toetsen en aanscherpen. Voldoende stof voor een volgend blog. 

Eén helder, verbindend verhaal

Elk woord telt in je bedrijfsverhaal. En iedereen moet dat weten. Lees meer over onze belofte. 

Leerkrachten willen schooltuinieren

De Alliantie Schooltuinen wil dat elk kind op de basisschool kan schooltuinieren. Nu heeft minder dan de helft die kans.

Groen in het licht zetten, dat is de kunst

Een compliment voor Daan Roosegaarde, die met lichtrecepten zowel de mooie als de duurzame kant van de landbouw in het licht zet.