Koers bepalen? Kijk achteruit.

19 november 2019

Photo by Mr Cup / Fabien Barral on Unsplash

"Je moet niet zoveel achteruit kijken, ondernemers kijken vooruit."

Geregeld werken we voor groene ondernemers aan "Het verhaal" van hun bedrijf. In zo'n traject spreken we heel veel met medewerkers uit alle lagen van het bedrijf. Hun trots, frustratie, ervaringen en ideeën zijn input voor de te formuleren missie, visie, kernwaarden en een corporate story. 

Graven in het verleden 
Wij stellen dus vooral veel vragen. Vragen over de ervaringen uit de praktijk en over de herkomst van het bedrijf. Veel vragen ook over vroeger. Over de oprichter, de reden van oprichting en de ontwikkelingen sindsdien. Waarom werd het bedrijf eigenlijk ooit opgericht? Dat staat maar bij weinig bedrijven op papier, maar je kunt er zoveel aan hebben. De reden van de oprichter om te starten met het bedrijf weerklinkt altijd in de cultuur, in de manier van doen en in de richting van nu.

En dat komt dan natuurlijk terug in het verhaal van het bedrijf. De persoonlijkheid en visie van de oprichter en eventuele volgende generaties beïnvloeden zichtbaar  de richting en strategie van nu. We vragen dus nog even door. 

Als u achter zich kijkt, ziet u voor zich niets
Maar laatst stuitten we op weerstand, bij al ons  'gegraaf'. De voormalig directeur vond het verleden niet belangrijk. "Als ondernemer moet je vooruit kijken, niet achteruit". Zo herkenbaar. Natuurlijk kijk je naar de toekomst,  waar alle kansen liggen. Strategie uitzetten, plannen maken, doen. Niet achteruit kijken dus, want dan loop je het risico dat je niet ziet wat er voor je ligt. En door zijn opmerking moesten wij ons even herpakken, want hoe krijg je zo iemand zo ver om toch te vertellen over de herkomst? 

Soms moet je terugkijken. Dat geeft houvast, en het is de enige manier om te leren van fouten en successen.  Voor een aansprekend bedrijfsverhaal is het verleden essentieel. Het verleden is als de wortels van je bedrijf. Daar ligt de voeding voor standvastigheid, betrouwbaarheid en continuïteit. Daar ligt ook het fundament voor de koers van het bedrijf en gaandeweg is je geloofwaardigheid daarop gebouwd. 

Wortels voor richting en geloofwaardigheid
Een missie inspireert en kan aanzetten tot actie. Bij bedrijven met een missie die is verankerd in het verleden, in jarenlange praktijk, is de missie de bewoording van het bestaansrecht. Dat is een missie waar klanten en medewerkers zich makkelijk mee verbinden. Successen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, maar ze geven wel vertrouwen in de toekomst.

En dus kan het verhaal wel 'nieuw' zijn, want veel bedrijven hebben nooit op een kernachtige manier omschreven wat hen drijft, maar omdat het bedrijf zich al bewezen heeft, is een missie die klopt onmiddellijk geloofwaardig en krachtig. 

En zo levert het verleden van bedrijven de ingrediënten voor een kompas waarmee de richting van nu en morgen kan worden bepaald.

Terugkijken dus, om vervolgens volle kracht vooruit te kunnen. In de richting die de grootste kans biedt op succes.

Eén helder, verbindend verhaal

Elk woord telt in je bedrijfsverhaal. En iedereen moet dat weten. Lees meer over onze belofte. 

Leerkrachten willen schooltuinieren

De Alliantie Schooltuinen wil dat elk kind op de basisschool kan schooltuinieren. Nu heeft minder dan de helft die kans.

Groen in het licht zetten, dat is de kunst

Een compliment voor Daan Roosegaarde, die met lichtrecepten zowel de mooie als de duurzame kant van de landbouw in het licht zet.