Eén helder,
verbindend verhaal

Deze ondernemers hebben zoveel moois dat gezien mag worden. 

Allura Vision Growers

Allura Vision Growers

Eén helder, verbindend verhaal

Wij gunnen groene ondernemers meer allure. Deze ondernemers hebben zoveel moois dat gezien mag worden. Daarom helpen we graag bij het formuleren, borgen en uitdragen van een eigen, verbindend verhaal.

Zo inspireren we medewerkers én de buitenwereld. Je vertelt waar je voor staat en waar je voor gaat als bedrijf en wat de waarde is van jouw bedrijf voor de wereld. 

Door de trots, de kracht en bevlogenheid in een bedrijf zichtbaar te maken, ontstaat verbinding, zowel intern als met klanten, partners en andere betrokkenen. Zo werken we aan meer allure.

Wie zijn wij?

Marleen de Hoog en Lianne van der Kruk zijn samen Allura Vision Growers. Wij staan voor persoonlijk contact, eerlijke feedback en een strategische, maar vooral ook een praktische aanpak. Wij werken vanuit de Allura methode: de identiteit is de basis (wie ben je en waar sta je voor), daarna volgt internal branding (medewerkers worden ambassadeurs), om vervolgens succesvol te positioneren en te werken aan het imago in de markt. 

Met onze jarenlange ervaring in marketing, communicatie en management en onze strategische en soms praktisch filosofische insteek, kunnen we op elk niveau in de organisatie verbinding maken. We begrijpen snel hoe een bedrijf werkt en wat belangrijk is, zowel intern als voor de buitenwereld. 

Marleen de Hoog – 06 42593070

Lianne van der Kruk  - 06 2186 7057

Allura methode

Werken met Allura Vision Growers

Storytelling
Wij geloven in de waarde van één verbindend verhaal dat klopt, inspireert en eigen voelt. Dit verhaal creëren we samen: in interviews en/of workshops ontdekken we kracht, de mooiste kant én de ruwe randjes van het bedrijf. Het is niet de perfectie die overtuigt, maar het échte. Als het verhaal staat, helpen we om dat te vertellen op een manier die boeit. 

Iedereen doet ertoe
We werken met een representatieve groep collega's: jong/oud, nieuw binnen/lang dienstverband, leiding/ medewerkers, enz. Dat heeft twee voordelen: We gebruiken woorden die herkenbaar zijn in het bedrijf en er ontstaat direct draagvlak. 

In het verhaal maken we grote begrippen (denk aan duurzaamheid of kwaliteit) ‘klein’. We vragen door. Wat wordt er nu echt bedoeld? Hoe worden dingen zichtbaar? Hoe voelt dat? Zo creëren we een verhaal dat helder is, klopt en inspireert in mensentaal. 

Ingrediënten in het verhaal
Het verhaal bestaat uit een selectie uit de volgende onderdelen:
Purpose, missie, visie, kernwaarden, passie, ambitie, historie, strategie, kijk op de markt, corporate story, etc. 
We maken in overleg een keuze voor de elementen met de grootste waarde voor de organisatie. 

Het proces – Identiteit 

Start

 • Kennismaking
 • Klikt ‘t?
 • Opdrachtformulering
 • Planning

Verhaal maken

Op zoek naar:

 • Kracht Hogere doel
 • Waarden
 • De juiste woorden

Schrijven

 • Eerste versie
 • Feedback
 • Herschrijven, tot 100% klopt
 • De juiste taal, gevoel en inhoud.

Vervolgstappen

 • Internal branding – de interne uitrol. In deze stap worden medewerkers ambassadeurs.
 • Positionering – Eenduidig en op een inspirerende manier naar buiten treden. 

De aanpak is maatwerk

Elk bedrijf is anders. Daarom kijken we per organisatie waar we beginnen en bepalen we per stap wat nodig is. We bepalen wie we betrekken, welke aanpak het best past én welke ingrediënten we gebruiken in het verhaal. Als bedrijf kies je zelf wat wij voor je doen en wat je zelf oppakt.

Onze klanten