Meijer Potato

Building on potential

Identiteitstraject Meijer Potato

Het vraagstuk van Meijer Potato

Hoe verwoorden wij ons verhaal als Meijer Potato en brengen we onze externe communicatie in lijn met dit verhaal, passend bij onze positie als top 5 aardappelveredelaar wereldwijd?

Onze aanpak: De Allura methode

Identiteit 

Missie, visie, kernwaarden, tagline en corporate story zijn geformuleerd in gesprek met een internationale afvaardiging van medewerkers en een aantal externe relaties. Visuele identiteit vernieuwd: Logo, bedrijfsnaam, en huisstijl 

Internal branding

Vertaling identiteit naar medewerkers boekje, workshops met internationale medewerkers, signing op het hoofdkantoor op basis van persoonlijke quotes en een storyboard in de ontvangsthal met een spin-off naar de vestigingen. Kernwaarden gekoppeld aan MT leden zijn opgevolgd in een maandelijkse nieuwsbrief. 

Positionering

Vertaling identiteit en huisstijl naar website, rassencatalogus en corporate brochure. Ondersteuning bij klantevents nieuwe stijl. Corporate video's & fotografie. Social media strategie en management. Diverse externe mailings.

website Meijer Potato

Resultaat

1 gedragen verhaal dat inspireert en klopt
85 Trotse, betrokken medewerkers
1 internationale uitstraling 
1 nieuwe huisstijl, internationaal toegepast
4 dochterbedrijven betrokken en enthousiast
5 talen voor website en rassen catalogus 
6 interviews in regionale en nationale media
2 interviews in Franse vakpers
260% stijging in LinkedIn volgers

Meijer Potato ontvangt veel enthousiaste reacties van klanten, partners en collega's. 

Internal branding

Medewerkers van Meijer Potato herkennen zichzelf in het bedrijfsverhaal dat is verwoord op een manier die past. Klanten, telers en partners reageren enthousiast op de professionele en heldere uitstraling. Sollicitanten geven complimenten over het verhaal en de kernwaarden van Meijer Potato. Die zijn ‘echt’ en niet - zoals bij sommige andere bedrijven - ‘bedacht’ of ‘te algemeen’. Het managementteam staat pers en externe belangstellenden te woord op inspirerende wijze met een verhaal dat staat.

Positionering

De nieuwe lijn in communicatie ondersteunt Meijer Potato op de internationale markt en onderschrijft haar professionaliteit en specialisme. Meijer Potato wordt gezien als internationale top 5 speler met allure.  
 
Erika den Daas, Managing Director: “Om te komen tot een authentiek verhaal, is Allura diep in het bedrijf en de sector gedoken, heeft het MT uitgedaagd, om tot de bodem te komen van wat ons drijft binnen Meijer Potato. Er staat nu een prachtig authentiek verhaal met een duidelijke uitstraling, waar iedereen trots op is. Het is de tijd en energie meer dan waard geweest.” 
 

Allura methode

Bij Meijer Potato hebben we de Allura methode gebruikt. Het hele traject is in nauwe samenwerking met de klant doorlopen. 

Bij terugkoppelingssessies en uitwerken van het verhaal hebben we het Ikigai model gebruikt. 

In een laatste ronde hebben we de methode van Find your Why gebruikt in een sessie met het MT. 

Bij de uitrol van het verhaal voor het personeel hebben we maatwerk workshops gemaakt en begeleid. 

Tot slot hebben we teksten herschreven en geschreven waar nodig en tijdens een interim management traject alle benodigde middelen uitgewerkt. 

Over Allura Vision Growers

We helpen ondernemers en hun bedrijven, veel daarvan in de groene sector, bij het ontdekken en formuleren van hun verhaal. Dat doen we op zo'n manier dat het verhaal niet alleen de belangen van het bedrijf belicht, maar ook aanspreekt bij klanten, partners en de maatschappij bredere zin.

Belangen groter dan die van je eigen bedrijf

Bedrijven die waarde toevoegen op lange termijn streven altijd belangen na die groter zijn dan het eigen bedrijf. Onze kunst is om die belangen inzichtelijk te maken en te verwoorden in een verhaal dat raakt en gedragen wordt door medewerkers. Wanneer medewerkers zich in het verhaal herkennen, zorgen we dat het verhaal wordt verwerkt in tekst, beeld en alle middelen die voor een bedrijf van belang zijn, zoals de website, brochures, kantoorinrichting, nieuwsbrieven, etc. 

Eén helder, verbindend verhaal

Elk woord telt in je bedrijfsverhaal. En iedereen moet dat weten. Lees meer over onze belofte. 

Leerkrachten willen schooltuinieren

De Alliantie Schooltuinen wil dat elk kind op de basisschool kan schooltuinieren. Nu heeft minder dan de helft die kans.

Groen in het licht zetten, dat is de kunst

Een compliment voor Daan Roosegaarde, die met lichtrecepten zowel de mooie als de duurzame kant van de landbouw in het licht zet.