“Het hele plaatje kloppend maken. Dan wordt het mooiste van het bedrijf werkelijk zichtbaar.”

Allura Vision Growers

Workshops en coaching

Onze inspiratie en aanpak

De Allura Methode is de basis voor het ontwikkelen ven uitrollen van identiteit in organisaties. In de drie fases van de Allura Methode gebruiken we inzichten en expertise uit veel kennisgebieden, van uiteenlopende auteurs en opleidingen. We voegen onze kennis samen om klanten te helpen aan een helder en kloppend verhaal. De Allura Methode vullen we in met een maatwerk traject, of door organisaties te helpen bij het zelf ontwikkelen en formuleren van purpose, missie, visie, etc. De meeste workshops maken we op maat, passend bij de situatie en behoefte van een klant, daarbij gebruiken we elementen vanuit: 

1. Good to Great
Auteur Jim Collins schreef dit boek op basis van onderzoek bij tientallen uitzonderlijk succesvolle bedrijven. Wij gebruiken zijn inzichten om bij te dragen aan een helder verhaal en de uitrol daarvan voor klanten. 

Binnen stap 1 van de Allura Methode onderzoeken we waar een bedrijf voor staat en voor gaat. We gebruiken hierbij de 'hedgehog' theorie van Collins als inspiratiebron. 

2. Start with Why
Ook Simon Sinek's start with why blijft een belangrijke theorie. Sinds hij dit boek schreef, publiceerde hij steeds nieuwe werken, die we met interesse lezen en waar van toepassing in te zetten. 

In onze praktijk bieden we een workshop aan die is gebaseerd op de inzichten van Simon Sinek: Find your WHY - Zelf je why formuleren. 

3. Praktische filosofie
Bij praktische filosofie gaat het niet om theorie maar over het leven in de realiteit. Een filosofische aanpak helpt bij het vinden van antwoorden op 'lastige vragen' waar niet altijd één waarheid voor is. Hoe kun je het beste omgaan met problemen? Wat is belangrijk en wat niet? Waarop moet je je richten, en waarop niet? We benutten inzichten en methodes vanuit de praktische filosofie om het werkelijke verhaal boven te krijgen.

Vanuit de praktische filosofie bieden wij onder andere een traject gericht op Visionair Leiderschap, voor (toekomstige) leiders die de eigen visie willen versterken door die helder te onderzoeken en formuleren. 

Ook bij een sessie Moreel Beraad speelt praktische filosofie een rol. In een filosofisch gesprek ontdekken we gezamenlijk welke (kern)waarden het belangrijkst zijn binnen een organisatie. 

4. Marketing & branding
We hebben in het verleden heel veel opleidingen op dit vlak gedaan. Nima B, C, Marketing communicatie, mediaplanning, employer branding, personal branding, etc. De wetten van de marketing kennen we. In samenwerking met de experts bij onze opdrachtgevers stemmen we het verhaal af op de cultuur, maar natuurlijk ook op de markt en op de toekomst.  

Laatste blogs

Eén helder, verbindend verhaal

januari 2022

Elk woord telt in je bedrijfsverhaal. En iedereen moet dat weten. Lees meer over onze belofte. 

Leerkrachten willen schooltuinieren

8 september 2021

De Alliantie Schooltuinen wil dat elk kind op de basisschool kan schooltuinieren. Nu heeft minder dan de helft die kans.