“It's not hard to make decisions once you know what your values are.”

Roy E. Disney

Moreel beraad

Kernwaarden bespreekbaar

De kernwaarden van een organisatie bepalen en beschrijven de cultuur. Een organisatie met een maatschappelijke functie zal integriteit zeer hoog in het vaandel moeten hebben staan, terwijl in de tuinbouw duurzaamheid en (voedsel)veiligheid van groot belang zijn. Of deze waarden ook werkelijk kernwaarden zijn, hangt af van de toewijding hierop van de mensen die bij de organisatie werken.

Om geformuleerde kernwaarden werkelijk in de organisatie en het gedrag van mensen te integreren, helpt het om regelmatig ervaringen met elkaar uit te wisselen en te onderzoeken. Daarmee verhogen we het bewustzijn van de kernwaarden en ontstaat een breder perspectief over de betekenis ervan.

Tijdens een sessie 'moreel beraad' staat het uitwisselen van ervaringen en reflectie daarop centraal. In een open gesprek zoeken we naar ervaringen die 'schuren' met de geformuleerde kernwaarden. Niet om te oordelen, juist niet, maar om ervan te leren en meer begrip te ontwikkelen voor dat wat ons bindt.

De methode die we hanteren voor moreel beraad is gestoeld op gesprekstechnieken uit de socratische methode en volgt een aantal makkelijk te begrijpen stappen. Periodiek moreel beraad voegt waarde toe voor alle lagen binnen een bedrijf.  

De bijvangst van een sessie moreel beraad is groot. Collega's begrijpen beter waar andere afdelingen mee bezig zijn, er ontstaat een groter gevoel van eenheid en mensen worden zich ervan bewust dat besluiten niet alleen genomen hoeven worden. 

“Het was een waardevolle middag, omdat we dingen hebben besproken die normaal niet vaak worden besproken.”

“Ik heb collega’s van andere afdelingen beter leren kennen, en heb meer waardering voor wat zij allemaal doen.”

“Er zijn veel meer betrokkenen en belangen dan ik aanvankelijk dacht.”

“Dit zou veel meer onderdeel moeten zijn van ons normale werk.” 

“Ik realiseer me meer dat ik niet alleen hoef te beslissen.”

Voor moreel beraad werkt Allura Vison Growers samen met andere praktisch filosofen. Een sessie kan van waarde zijn voor bedrijven in de tuinbouw, maar ook daarbuiten bieden we dit graag aan. 

Laatste blogs

International year of plant health

2 december 2019

Vandaag wordt in Rome het startschot gegeven voor het internationale jaar van de plantgezondheid. Dat gebeurt tijdens een event dat wordt georganiseerd door FAO. Click to find the English version of this article. 

Photo by Mr Cup / Fabien Barral on Unsplash

Koers bepalen? Kijk achteruit. 

19 November 2019

Om een succesvolle koers uit te zetten, is het essentieel om je eigen verleden goed te kennen. Toch stuiten we als we 'het verhaal' van groene ondernemers formuleren weleens op weerstand. Als je achteruit kijkt, zie je voor je niks. 

Allura Vision Growers
Sisalbaan 5a
2352 AZ Leiderdorp

Marleen: +31 (0)6 42 59 30 70 marleen@alluravision.com
Lianne: +31 (0)6 21 86 70 57 lianne@alluravision.com

Privacy Statement | Algemene Voorwaarden